Wat te doen bij een noodsituatie?

.
GifwolkHonderdduizenden Nederlandse woningen zijn uitgerust met een balansventilatiesysteem. Dit systeem werkt voor u, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Dag en nacht bent u verzekerd van frisse buitenlucht, behaaglijk voorverwarmd door uw WTW-unit.

Maar wat moet u doen als de sirene gaat? Stel dat er een brand in de buurt is waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen? Het officiële advies luidt: "Ga naar binnen, sluit deuren en ramen, en zet radio of TV aan". Dat weet u waarschijnlijk ook. Maar weet u hoe u om moet gaan met uw ventilatiesysteem in zo'n situatie?

Deze vraag wordt ons regelmatig door onze klanten gesteld. Op de officiële instructiekaart van het Ministerie van Veiligheid en Justitie staat het volgende: "Sluit alles wat voor ventilatie dient, zoals afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster". Er wordt geen direct advies gegeven voor een (balans-)ventilatiesysteem. Best vreemd, gezien de eerder genoemde honderduizenden huishoudens mét een dergelijk systeem.

Reden voor ons om eens navraag te doen bij de grootste producent van warmteterugwin-units in Nederland, Zehnder (voorheen JE StorkAir). Hun antwoord luidt als volgt: "Bij een calamiteit waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen dient de WTW-unit uitgeschakeld te worden. Dit kan door de stekker uit het stopcontact te halen of de electriciteitsgroep waarop de WTW-unit is aangesloten uit te zetten." De ventilatoren stoppen dan, zodat er geen schadelijke stoffen de woning in gezogen kunnen worden. Voortbordurend op de slogan "Denk Vooruit bij Noodsituaties" betekent dit dat u de stekker van uw WTW-unit weet te vinden of dat u weet op welke groep uw unit aangsloten is.

Beide oplossingen hebben voor- en nadelen. De stekker uit het stopcontact halen lijkt de beste oplossing, echter het is de vraag of u in een noodsituatie tijd heeft om naar de opstelplaats van de WTW-unit te lopen. Deze bevindt zich maar al te vaak op zolder. Is uw unit echter wel snel bereikbaar dan lijkt ons dit de primaire oplossing. Zo niet dan kunt u dus de groep uitzetten waarop de WTW-unit aangesloten is. Voordeel hiervan is dat de meterkast zich doorgaans bij de voordeur bevindt. Nadeel kan zijn dat er op deze groep meerdere elektrische apparaten aangesloten zijn, zoals bijvoorbeeld verlichting. Wanneer u dus weet dat er geen apparaten afgesloten worden die nuttig zijn, kunt u dus kiezen voor deze optie.

NoodkaartSamengevat, het advies bij calamiteiten is per woonsituatie anders. Ons advies luidt: wees voorbereid, en weet hoe u het beste uw WTW-unit kunt uitschakelen bij een calamiteit. Volgens ons zou een noodinstructiekaart er als volgt uit moeten zien:


Bovenstaande informatie dient als advies. In alle gevallen van calamiteiten verwijzen wij naar www.crisis.nl